Ārstiem Organizācijām
Parakstīts sadarbības memorands starp Latvijas Antidopinga biroju un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju
09/12/2019

Lai īstenotu godīgas spēles noteikumus sportā un veicinātu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā (LSPA) studējošo sporta speciālistu izglītošanu antidopinga jautājumos, 6.decembrī LSPA rektors profesors Juris Grants un Latvijas Antidopinga biroja (Birojs) direktors Mārtiņš Dimants parakstījuši sadarbības memorandu, kas paredz institūciju sadarbošanos izglītības, zinātnes un brīvprātīgo speciālistu sagatavošanas darbā.

Pamatojoties uz līgumu, paredzēta kopīgu izglītojošu lekciju kursu antidopinga jomā izstrādāšana un ieviešana, kas veicinās LSPA studējošo sporta speciālistu izpratni par dopinga lietošanas un krāpšanās apkarošanas nepieciešamību, sekmējot sapratni, ka lietot dopingu pašā būtībā ir nepareizi.

Parakstot memorandu, Biroja direktors M. Dimants norādīja, ka: “Pamatojoties uz pētījumiem, esam secinājuši - vislabāk dopinga lietošanu un krāpšanos sportā var novērst preventīvi strādājot izglītības iestādēs un sporta organizācijās, jo īpaši ar nākotnes treneriem, pedagogiem, sportistiem un citiem speciālistiem. Ceru, ka noslēgtā sadarbība un lekciju kursa ieviešana LSPA studējošajos sporta speciālistos veicinās iekšējo pārliecību un veidos spēcīgu morāles pamatu, ka sports bez krāpšanās un godīgā ceļā gūti sasniegumu ir patiesā un vienīgā sporta vērtība.”

Birojs un LSPA iecerējuši arī aktualizēt pasūtījuma pētījumu tēmas par šobrīd antidopinga jomā aktuāliem problēmu jautājumiem bakalaura, maģistra un doktora līmenī, kā arī veicināt abpusēju konsultēšanu antidopinga pētījumu izstrādes procesā - meklēt jaunas pieejas dopinga apkarošanā, caur sportā aizliegto vielu atklāšanu un testēšanu, pētniecību, izglītošanu un informēšanu.

Tāpat LSPA plāno iesaistīties Biroju antidopinga izglītības programmu lektoru sagatavošanā un atbalstīšanā, kā arī turpināt jau iepriekš sākto sadarbību brīvprātīgo asistentu iesaistē dopinga kontroles laikā un antidopinga izglītības pasākumos.

Vienošanās paredz organizēt kopīgus pasākumus mūžizglītības un personāla kvalifikācijas celšanas jomās, kā arī kopīgu zinātnes sasniegumu popularizēšanā.

Sadarbības memoranda parakstīšanā piedalījās LSPA Vieglatlētikas un peldēšanas katedras vadītāja profesore Ilze Avotiņa, Slēpošanas katedras asociētā profesore Baiba Smila un Biroja eksperts izglītības un informācijas jautājums Ivans Šapošņikovs un vecākā speciāliste Ināra Brokāne. 

Informāciju sagatavoja LSPA sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Ilze Āķe-Vīksne.


Biroja direktors M.Dimants un LSPA rektors profesors Juris Grants