LAB publiskais pārskats

Lai informētu sabiedrību par Latvijas Antidopinga biroja (Birojs) veicamajiem pasākumiem un sekmētu sporta jomas speciālistu iesaisti antidopinga profilakses stratēģijas veidošanā, ir sagatavots publiskais pārskats par 2020. gadu. 

Kā norāda Biroja direktors Mārtiņš Dimants " Lai vairotu prieku un uzticību Latvijas sportam, kā  arī stiprinātu vecāku pārliecību, ka bērni ir nodoti drošās sporta aktivitāšu organizatoru rokās, kā vienu no prioritātēm uzsveram vērtību mācību sportā. "

Tāpēc aicinām sportistus, trenerus un sporta darbiniekus aktīvāk iesaistīties antidopinga pasākumos, aizsargāt sportistu pamattiesības piedalīties sportā, kurā netiek lietots dopings, veicināt sportistu veselību, godīgumu un vienlīdzību, tādējādi saglabājot sporta patieso vērtību - sportisko garu.

Kopā Sportam!