Pamatojoties uz 2021. gada Pasaules Antidopinga kodeksa (Kodekss) 27.3 pantu, visiem lēmumiem (diskvalifikācijām), kas ir pieņemti pirms jauna Kodeksa stāšanas spēkā ar 2021.gadu 1. janvāri ir iespēja pieprasīt Latvijas Antidopinga birojam apsvērt iespēju saīsināt diskvalifikācijas periodu, ņemot vērā 2021. gada Kodeksa noteikumus

Šādu lūgumu ir jāiesniedz pirms diskvalifikācijas perioda beigām. 

Vienlaikus jāņem vērā, ka 2021. gada Kodeksu nepiemēro attiecībā uz tādām antidopinga noteikumu pārkāpumu lietām, kurās:

  • ir pieņemts galīgais lēmums,
  • antidopinga noteikumu pārkāpums tika konstatēts pēc 2021.gada Kodeksa spēkā stāšanās (01.01.2021),
  • diskvalifikācijas periods ir beidzies.

Jautājumu gadījumā par piešķirtās diskvalifikācijas pārskatīšanas  iespējām un iesniedzamajiem dokumentiem lūdzu sazināties ar Latvijas Antidopinga biroja ekspertu Robertu Lauri rakstot uz roberts.lauris@antidopings.gov.lv