pārsūdzības iespējas

Pamatojoties uz 2021. gada Pasaules Antidopinga kodeksa (Kodekss) 27.3 pantu, visiem lēmumiem, kas ir pieņemti pirms jaunā Kodeksa stāšanās spēkā ar 2021.gadu 1. janvāri ir iespēja pieprasīt Latvijas Antidopinga birojam apsvērt iespēju saīsināt diskvalifikācijas periodu, ņemot vērā 2021. gada Kodeksa noteikumus. Kā tiek norādīts, šādu lūgumu ir jāiesniedz pirms diskvalifikācijas perioda beigām. Latvijas Antidopinga biroja lēmumu var pārsūdzēt atbilstoši Sporta likumam*.

Vienlaikus jāņem vērā, ka 2021. gada Kodeksu nepiemēro attiecībā uz tādām antidopinga noteikumu pārkāpumu lietām, kurās ir pieņemts galīgais lēmums, tika konstatēts jauns antidopinga noteikumu pārkāpums pēc 2021.gada Kodeksa spēkā stāšanās, kā arī gadījumos, kad diskvalifikācijas periods ir beidzies.

Jautājumu gadījumā par piešķirtās diskvalifikācijas pārskatīšanas  iespējām un iesniedzamajiem dokumentiem lūdzu sazināties ar Latvijas Antidopinga biroja ekspertu Robertu Lauri rakstot uz roberts.lauris@antidopings.gov.lv.

 


 *Sporta likuma 11.5 panta pirmās daļas 10.punkts