Viens no Pasaules antidopinga programmas izveides uzdevumiem ir aizsargāt sportistu pamattiesības piedalīties sporta sacensībās, kurās netiek lietots dopings. Nodrošinot godīgumu un vienlīdzību sportā.

Sportistu tiesības ir atrodamas dažādos Kodeksa pantos, bet tagad tās ir apkopotas arī vienuviet - sportistu antidopinga tiesību aktā. Ko izstrādāja Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) sportistu komiteja, konsultējoties ar sportistiem un citām ieinteresētajām pusēm visā pasaulē. 

Sportistu antidopinga tiesību aktā ir divas daļas:

  • 1. daļa - Sportista tiesības, kas atrodamas Kodeksā un Starptautiskajos Standartos.
  • 2. daļa - Ieteicamās sportistu tiesības, kuras neregulē Kodekss un Starptautiskie Standarti, bet sportisti uzskata, ka antidopinga organizācijām būtu jāpieņem kā labāko praksi.

Sportistu antidopinga tiesību akts ir atrodams - https://www.wada-ama.org/en/resources/athletes-anti-doping-rights-act 

Dokumenta tulkojums ir pieejams latviešu valodā un lejupielādējams šeit zemāk.