sportistu tiesību akts

Kā tiek uzsvērts Pasaules antidopinga kodeksā (Kodekss), viens no antidopinga programmas izveides uzdevumiem ir aizsargāt sportistu pamattiesības piedalīties sporta sacensībās, kurās netiek lietots dopings, tādā veidā veicinot un aizsargājot sportistu veselību, nodrošinot godīgumu un vienlīdzību.

Sportistu tiesības ir atrodamas dažādos Kodeksa pantos, bet tagad tās ir apkopotas arī vienuviet - sportistu antidopinga tiesību aktā, ko izstrādāja Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) sportistu komiteja, konsultējoties ar sportistiem un citām ieinteresētajām pusēm visā pasaulē un tā mērķis ir saprotami izskaidrot sportista antidopinga tiesības un padarīt tās pieejamākas. Sportistu antidopinga tiesību akts uzsver arī to, kas antidopinga sabiedrībai jādara, lai aizsargātu sportistu tiesības.

Sportistu antidopinga tiesību aktā ir divas daļas:

  • 1. daļa - Sportista tiesības, kas atrodamas Kodeksā un Starptautiskajos Standartos.
  • 2. daļa - Ieteicamās sportistu tiesības, kuras neregulē Kodekss un Starptautiskie Standarti, bet ir tādas, kuras sportisti uzskata, ka antidopinga organizācijām būtu jāpieņem kā labāko praksi.

Jaunais sportistu antidopinga tiesību akts ir atrodams gan 2021. gada Kodeksā, gan kā atsevišķs dokuments (https://www.wada-ama.org/en/resources/athletes-anti-doping-rights-act) vietnē. Dokumenta tulkojums ir pieejams latviešu valodā un lejupielādējams šeit zemāk.