info

Vasara ir piemērotākais laiks, lai sekmētu antidopinga izglītību, ar klātienes vai attālinātajām lekcijām, tā ir katras sporta organizācijas izvēle. Lai uzlabotu sporta sabiedrības informētību antidopinga jautājumos, kā arī veicinātu godīgas sacensības principa ievērošanu, sadarbībā ar sporta federācijām, sportistiem, treneriem, medicīnisko personālu, sporta skolām Latvijas Antidopinga birojs organizē izglītojošus seminārus. 

Izglītība kā viena no profilakses stratēģijām, kas uzsvērta Pasaules Antidopinga kodeksā, cenšas veicināt uzvedību saskaņā ar tīra sporta vērtībām un palīdz sportistiem un citām personām izvairīties no dopinga. Galvenais Izglītības starptautiskā standarta pamatprincips ir tāds, ka sportista pirmajai pieredzei ar antidopingu jābūt ar izglītības starpniecību, nevis dopinga kontrolē.

Informāciju par lekcijām un semināriem un, kā pieteikties, var atrast sadaļā - Lekcijas un semināri

Kopā labākai sporta nākotnei!