Ārstiem Sportistiem Treneriem
Kas ir antidopings  un kādēļ tas mums visiem vajadzīgs?

Dopings ir nozīmīga problēma gan sporta nākotnei, gan sabiedrības veselībai kopumā. Mūsdienās informācija par vielām, kas konstatētas dopinga kontrolē, sniedz norādi par šo vielu lietošanas izplatību un sagaidāmajām veselības konsekvencēm, it īpaši, ja izpētītu “amatieru” dopinga kontrolē atklāto vielu sarakstu.

Rakstā ir izklāstīti antidopinga programmas mērķi, Pasaules antidopinga kodeksa kontekstā. Nepārprotami, lai diskutētu par tik komplicētu jautājumu ir jāapzina dopinga izplatība profesionālajā, amatieru sportā un fitnesa entuziastu vidē.

Pilns raksts, kas publicēts Latvijas Ārstu biedrības veselības žurnālā ārsts.lv  ir pievienots pielikumā zemāk.