jaunumi Organizācijām Sportistiem
Attēls

Latvijas Antidopinga birojs informē, ka š.g. 4. decembrī organizētās tiešsaistes konferences par juridiskajiem izaicinājumiem sportā mērķis bija identificēt problemātiku sporta tiesībās un iezīmēt konceptuālos risinājumus nākotnē, tā stiprinot tiesiskumu sportā - cilvēktiesību ievērošanu, īpašu uzmanību pievēršot antidopinga disciplinārajiem procesiem.

Konferencei bija reģistrējušies 702 dalībnieki, kas ieklausījās speciālistu viedokļos un guva vērtīgas atziņas par jaunā Pasaules Antidopinga kodeksa grozījumiem, disciplinārajiem un pārsūdzības jautājumiem, kā arī taisnīgu procesu nodrošināšanu dopinga lietās un tiesisko problemātiku saistībā ar Nacionālajiem antidopinga noteikumiem.

Diskusijā ar savu pieredzi par disciplinārajiem procesiem dalījās arī sportisti un viņu pārstāvji, tajās tika iezīmēti nākotnes izaicinājumi visām sportā iesaistītajām pusēm.

Apliecības par dalību konferencē tiks izsūtītas uz e-pastu desmit darba dienu laikā.