Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Latvijas Antidopinga birojs sniedz pakalpojumu - dopinga kontroļu analīžu paraugu savākšanu (urīna vai asiņu paraugu) sporta sacensībās vai ārpus sporta sacensību laika.
Sacensību organizatoram, piesakot dopinga kontroli sacensību laikā, Latvijas Antidopinga birojs veic to sportistu izvēli, no kuriem tiks ievākti analīžu paraugi (vai nu pamatojoties uz sportistu sasniegto rezultātu sacensībās, vai pēc nejaušības principa, vai mērķtiecīgi izvēloties sportistu, pamatojoties uz biroja rīcībā esošo informāciju).
Piesakot dopinga kontroli ārpus sacensību laika, Latvijas Antidopinga birojs veic pārbaudes citu antidopinga organizāciju (citu valstu nacionālās antidopinga organizācijas, starptautiskas federācijas u.tml.) sportistiem, kuri atrodas attiecīgās organizācijas pārbaudāmo sportistu reģistrā. Pārbaudes tiek veiktas atbilstoši tai atrašanās vietas informācijai, ko sportists ir sniedzis savai antidopinga organizācijai.

Procesa apraksts

 1. Dopinga kontroles analīžu pieteikšana
  Lai pieteiktu dopinga kontroļu analīžu paraugu savākšanu sacensību laikā, sacensību organizatoram nepieciešams sazināties ar Latvijas Antidopinga biroju, lai precizētu:
  1. kāda veida analīzes ir nepieciešams savākt (urīna un/vai asins paraugus);
  2. kādus izmeklējumus paraugiem būs nepieciešams veikt;
  3. uz kādu Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētu laboratoriju būs jāsūta paraugi un šo izdevumu segšanas kārtību.
  Tā pat nepieciešams vienoties par dopinga kontrolei nepieciešamo telpu pieejamību kā arī kontrolē iesaistītā personāla brīvu pārvietošanos sacensību teritorijā.

  Lai pieteiktu dopinga kontroļu analīžu paraugu savākšanu ārpus sacensību laika, antidopinga organizācijai nepieciešams sazināties ar Latvijas Antidopinga biroju, lai precizētu:
  1. kāda veida analīzes ir nepieciešams savākt (urīna un/vai asins paraugus);
  2. kādus izmeklējumus paraugiem būs nepieciešams veikt;
  3. uz kādu Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētu laboratoriju būs jāsūta paraugi un šo izdevumu segšanas kārtību.

 2. Pieprasīto dopinga kontroles analīžu paraugu apmaksa
  Saskaņojot savācamo paraugu veidus un paraugiem veicamās analīzes, kā arī vienojoties par paraugu transportēšanu, nepieciešams veikt apmaksu saskaņā ar Latvijas Antidopinga biroja maksas pakalpojumu cenrādi.

 3. Dopinga kontroles paraugu analīžu savākšana
  Vienojoties par nepieciešamo paraugu savākšanu un veicot to apmaksu, Latvijas Antidopinga birojs veiks dopinga kontroles paraugu savākšanu, vai nu sacensību rīkotāja organizētajās sacensībās, vai arī ārpus sacensību laika noteiktam sportistam, atbilstoši pieejamai informācijai par sportista atrašanās vietu.

Maksājumi

PozīcijaCena
viena urīna parauga analīze dopinga vielu noteikšanai sacensību laikā bez papildu izmeklējumiem un atbildes sniegšana 14 dienu laikā EUR
viena urīna parauga analīze dopinga vielu noteikšanai ārpus sacensībām bez papildu izmeklējumiem un atbildes sniegšana 14 dienu laikā EUR
viena urīna parauga analīze dopinga vielu noteikšanai sacensību laikā bez papildu izmeklējumiem un atbildes sniegšana 72 stundu laikā EUR
viena urīna parauga analīze dopinga vielu noteikšanai ārpus sacensībām bez papildu izmeklējumiem un atbildes sniegšana 72 stundu laikā EUR
viena urīna parauga savākšana (bez paraugu transportēšanas uz laboratoriju, laboratorijas pakalpojumu un komandējuma izdevumu apmaksas) EUR
viens papildu izmeklējums eritropoetīna noteikšanai urīnā EUR
viens papildu izmeklējums augšanas hormona atbrīvotājfaktoru noteikšanai urīnā EUR
viens papildu izmeklējums gonadotropīna atbrīvotājhormona noteikšanai urīnā EUR
viens papildu izmeklējums endogēno steroīdu noteikšanai urīnā ar IRMS metodi EUR
viens papildu izmeklējums insulīna noteikšanai urīnā EUR
viens izmeklējums endogēno steroīdu apstiprināšanai urīnā, tai skaitā ar IRMS metodi EUR
viena asins parauga analīze eritropoetīna noteikšanai asins serumā EUR
viena asins parauga analīze augšanas hormona noteikšanai asins serumā EUR
viena asins parauga analīze mākslīgu skābekļa pārnesēju uz hemoglobīna bāzes noteikšanai asins plazmā EUR
viena asins parauga analīze eritropoetīna noteikšanai asins plazmā EUR
viena asins parauga analīze sportista bioloģiskajai asins pasei asins plazmā EUR
viena asins parauga savākšana (bez paraugu transportēšanas uz laboratoriju, laboratorijas pakalpojumu un komandējuma izdevumu apmaksas) EUR
viena parauga B daļas kvalitatīvā analīze A paraugā noteiktās dopinga vielas apstiprināšanai EUR
viena parauga B daļas kvantitatīvā analīze A paraugā noteiktās dopinga vielas apstiprināšanai EUR
viena parauga B daļas izmeklējums ar IRMS metodi EUR
viena parauga B daļas izmeklējums eritropoetīna un tā analogu apstiprināšanai EUR
viena parauga B daļas izmeklējums augšanas hormona apstiprināšanai EUR
dopinga kontroles laboratorijas sagatavots analītisko rezultātu pilns dokumentārs pārskats EUR
dopinga kontroles laboratorijas sagatavots analītisko rezultātu pilns dokumentārs pārskats sportista bioloģiskajai asins pasei EUR