Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Latvijas Antidopinga birojs sniedz izglītojošos pakalpojumus - lekcijas antidopinga jomā vai antidopinga stenda prezentācijas - dažādām auditorijām un dažādos pasākumos. Lekcijās tiek ietverta informācija par aktualitātēm antidopinga jomā, kādi noteikumi regulē antidopingu, kādi ir iespējamie pārkāpumi, kā tiek veiktas dopinga kontroles. Stenda prezentācijās tiek nodrošināti izdales materiāli. Lekcijās un stenda prezentācijās ietvertā informācija tiek sagatavota saskaņā ar Pasaules Antidopinga kodeksu un Starptautisko izglītības standartu.

Procesa apraksts

 1. Izglītojošo pasākumu pieteikšana
  Lai pieteiktu izglītojoša pasākuma norisi Jūsu aktivitātē, Jums jāsazinās ar Latvijas Antidopinga biroju, lai saskaņotu ar pasākuma norisi saistītos jautājumus:
  1. pasākuma norises laiks;
  2. pasākuma norises vieta;
  3. plānotā pasākuma auditorija;
  4. vēlamās pasākumā pārrunājamās tēmas.

 2. Izglītojošā pasākuma apmaksa
  Izglītojošā pasākuma apmaksa jāveic saskaņā ar Latvijas Antidopinga biroja maksas pakalpojumu cenrādi, kurš pieejams portālā likumi.lv. Pakalpojuma cenā ir iekļauta pasākuma novadīšana, bet iespējamie ceļa un nakstmītnes izdevumi ir sedzami atsevišķi.

 3. Izglītojošā pasākuma norise
  Saskaņojot izglītojošā pasākuma norises vietu, laiku un vēlamās tēmas, kā arī veicot apmaksu par pakalpojuma saņemšanu, Latvijas Antidopinga biroja darbinieki Jūsu organizētajā aktivitātē sniedz lekciju vai stenda prezentāciju par antidopinga jautājumiem.

Maksājumi

PozīcijaCena
lekcija antidopinga jomā (bez komandējuma izdevumu apmaksas) EUR
antidopinga stenda prezentācija (divi informatori un izdales materiāli 100 personām, bez komandējuma izdevumu apmaksas) EUR