Statuss:
Noslēdzies

E.D.G.E. 

Lai izglītotu jaunos sportistus un trenerus un veicinātu ētisko normu ievērošanu sportā, tostarp īpaši pievēršot uzmanību dopinga problēmai, Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļā 2017. gadā tiek īstenots projekts “E.D.G.E. – European Antidoping Generation”.

Projekta ietvaros šī gada augustā* paredzētas vairākas atraktīvas nodarbības jaunajiem sportistiem un treneriem, lai attīstītu prasmes tikt galā ar psiholoģiskām grūtībām sportā (vilšanās, neveiksmes, stress, u.tml., veicinot komandas darbu, pašapziņu, koncentrēšanās spējas u.c.) un līdz ar to veicinātu ētikas principu ievērošanu sportā. Viena no aktivitātēm būs arī “Jauniešu antidopinga darbnīca”, kurā tiks veidots manifests antidopinga stratēģijas atbalstam.

Pēc nodarbību cikla diviem no visiem jauniešiem – antidopinga vēstniekiem – un vienam no treneriem būs iespēja piedalīties projekta noslēguma pasākumā Venēcijā, Itālijā, kas notiks šī gada novembrī un kur kopā ar pārējo projektā iesaistīto valstu – Itālijas, Bulgārijas un Austrijas – pārstāvjiem katras valsts idejas par sportā nepieciešamajām psiholoģiskajām spējām un godīgas, ētiskas sacensības veicināšanu tiks apvienotas vienotā Eiropas Antidopinga paaudzes video!

 *precīzi datumi, kā arī norises vieta tiks saskaņoti ar projekta dalībniekiem

Projekta E.D.G.E. aktivitātes

Lai veicinātu godīgu, ētisku sportošanu, projekta E.D.G.E. – EIROPAS ANTIDOPINGA PAAUDZE! aktivitātē “Jauniešu antidopinga darbnīca”, pielietojot projekta dalībnieku pieredzi – tostarp projekta nodarbībās gūto -, ir radīta virkne praktisku ieteikumu, ko izmantot treneru un jauno sportistu savstarpējā mijiedarbībā! Aicinām ar ieteikumiem iepazīties šeit.

Ar visām antidopinga projektā E.D.GE – EIROPAS ANTIDOPINGA PAAUDZE! īstenotajām aktivitātēm aicinām iepazīties projekta mājas lapā.

Projekta E.D.G.E. video 

Aicinām Jūs noskatīties video, kas ir tapis projektā E.D.G.E. – EIROPAS ANTIDOPINGA PAAUDZE! un kas kalpo kā īss aicinājums vienmēr paturēt prātā, ka katrs sportists ir svarīgs, patiesās vērtības sportā ir svarīgas un tās nekādā veidā nav savienojamas ar dopinga lietošanu.

''DRAWS''

Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) un Latvijas Antidopinga birojs piedalās kā partneri projektā DRAWS, kuru koordinē Itālijas Olimpiskā komiteja. Projekta ilgums: no 2020. gada 2.janvāra līdz 2022. gada 1.jūnijam. Projekta mērķis ir godīga sporta veicināšana, cīnoties pret dopinga lietošanu un ierobežojot aizliegto vielu izplatības kultūru jauniešu (vecumā no 14 līdz 19 gadiem), profesionālu, tautas sporta un neprofesionālu sportistu vidū. Projekta ietvaros LSFP sadarbībā ar Latvijas Antidopinga biroju rīko seminārus vairākās Latvijas skolās un sporta skolās.

Informācija par semināru:

  • Seminārs par pastāvošajām dopinga kultūrām.
  • Mērķis: palielināt un veicināt jauniešu izpratni un zināšanas par dopingu un Eiropas nostāju šajā jomā.
  • Mērķauditorija: 20-30 jaunieši (vecumā no 14 līdz 19 gadiem), kas ikdienā nodarbojas ar sportu (jebkādā līmenī).
  • Ilgums: ~4 stundas.

Tēmas:

  1. Jauniešu pieeja sportam (kas jauniešus motivē sportot);
  2. Sporta vide (apstākļi kādos jaunieši aizvada sporta nodarbības, treniņus un sacensības);
  3. Paštēla veidošana (ko jaunieši sagaida no sevis sportojot);
  4. Uzturs un aizliegtās vielas.

Seminārā tiks iesaistīti jaunieši arī diskusijās, nobeigumā jaunieši grupās veidos zīmējumus par godīgu ''tīru'' un negodīgu uzvaru sportā.

Lektori: Ivans Šapošņikovs un Sabīne Damane (Latvijas Antidopinga birojs).

Balstoties uz iegūto atgriezenisko saiti semināros - projekta gaitā tiks pilnveidotas apmācību kursu programmas, kas ir cieši saistītas ar pastāvošajām dopinga kultūrām. Tāpat par dopinga tēmu tiks izveidots izglītojošs komikss, kas būs veidots jauniešiem īpaši piemērotā valodā un vizuālā noformējumā. Projekta virsmērķis ir palielināt jauniešu iesaisti dopinga profilaksē un veicināt viņu izpratni un zināšanas par Eiropas politiku šajā jomā.