Statuss:
Noslēdzies

Lai izglītotu jaunos sportistus un trenerus un veicinātu ētisko normu ievērošanu sportā, tostarp īpaši pievēršot uzmanību dopinga problēmai, Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļā 2017. gadā tiek īstenots projekts “E.D.GE – European Antidoping Generation”.

Projekta ietvaros šī gada augustā* paredzētas vairākas atraktīvas nodarbības jaunajiem sportistiem un treneriem, lai attīstītu prasmes tikt galā ar psiholoģiskām grūtībām sportā (vilšanās, neveiksmes, stress, u.tml., veicinot komandas darbu, pašapziņu, koncentrēšanās spējas u.c.) un līdz ar to veicinātu ētikas principu ievērošanu sportā. Viena no aktivitātēm būs arī “Jauniešu antidopinga darbnīca”, kurā tiks veidots manifests antidopinga stratēģijas atbalstam.

Pēc nodarbību cikla diviem no visiem jauniešiem – antidopinga vēstniekiem – un vienam no treneriem būs iespēja piedalīties projekta noslēguma pasākumā Venēcijā, Itālijā, kas notiks šī gada novembrī un kur kopā ar pārējo projektā iesaistīto valstu – Itālijas, Bulgārijas un Austrijas – pārstāvjiem katras valsts idejas par sportā nepieciešamajām psiholoģiskajām spējām un godīgas, ētiskas sacensības veicināšanu tiks apvienotas vienotā Eiropas Antidopinga paaudzes video!

 *precīzi datumi, kā arī norises vieta tiks saskaņoti ar projekta dalībniekiem

Projekta EDGE aktivitātes

Lai veicinātu godīgu, ētisku sportošanu, projekta E.D.GE – EIROPAS ANTIDOPINGA PAAUDZE! aktivitātē “Jauniešu antidopinga darbnīca”, pielietojot projekta dalībnieku pieredzi – tostarp projekta nodarbībās gūto -, ir radīta virkne praktisku ieteikumu, ko izmantot treneru un jauno sportistu savstarpējā mijiedarbībā! Aicinām ar ieteikumiem iepazīties šeit.

Ar visām antidopinga projektā E.D.GE – EIROPAS ANTIDOPINGA PAAUDZE! īstenotajām aktivitātēm aicinām iepazīties projekta mājas lapā.

Ievietots 31.10.2017.

Projekta EDGE video 

Aicinām Jūs noskatīties video, kas ir tapis projektā E.D.GE – EIROPAS ANTIDOPINGA PAAUDZE! un kas kalpo kā īss aicinājums vienmēr paturēt prātā, ka katrs sportists ir svarīgs, patiesās vērtības sportā ir svarīgas un tās nekādā veidā nav savienojamas ar dopinga lietošanu.