Organizācijām Sportistiem Treneriem
ADAMS

Sportistiem, kas ir iekļauti pārbaudāmo sportistu reģistrā (RTP) regulāri ir jāsniedz precīza un atjaunināta informācija par savām atrašanās vietām, izmantojot antidopinga administrācijas un pārvaldības sistēmu (ADAMS) datu ievadīšanai, uzglabāšanai un koplietošanai, kas izstrādāta, lai atbalstītu antidopinga organizāciju un Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) veiktos dopinga apkarošanas pasākumus, ievērojot tiesību aktus datu aizsardzības jomā.

Lai atvieglotu sportistu centienus steidzamos gadījumos, kad nestrādā/ nav iespējams piereģistrēties ADAMS vai ATHLETE CENTRAL aplikācijai, Latvijas Antidopinga birojs ir izveidojis īpašu e-pastu ADAMS lietotāju atbalstam atjauninājumu iesniegšanai par savām atrašanās vietām.

Tagad to ir iespējams izdarīt rakstot e-pastu uz ADAMS@antidopings.gov.lv precīzu informāciju par plānotajām izmaņām, norādot:

  • atzīmējot konkrētu atrašanās vietu;
  • detalizētu informāciju - durvju kods, persona (apsargs, dežurants), ar kuru saskaņot piekļuvi, u.c.;
  • ja nepieciešams, 60 min time slot laika periodu.

Ja nav iespējams nosūtīt informāciju e-pastā, to var uzrakstīt īsziņā (sms) uz: +371 27839800 (darbadienās 8.30 - 16.30).

Par RTP sportistu prasībām attiecībā uz informācijas iesniegšanu par savām atrašanās vietām un ADAMS instrukcija ir meklējama sadaļā ADAMS un sportistu reģistrs.

VIENLAIKUS VĒLAMIES VĒRST UZMANĪBU, KA ŠĪS DIVAS OPCIJAS IR IZŅĒMUMA GADĪJUMI, JA NEVARI PIEKĻŪT SAVAM ADAMS VAI ATHLETES CENTRAL PROFILAM. 

 

ADAMS sistēmu pārvalda, administrē un uztur WADA, un tā ir izstrādāta tā, lai tā būtu atbilstīga datu privātuma tiesību aktiem un normām, kas piemērojamas WADA un citām organizācijām, kuras izmanto šo sistēmu. ADAMS sistēmā saglabātie personas dati par sportistiem vai citām personām tiek un tiks apstrādāti stingrā slepenībā un saskaņā ar Starptautisko privātuma un personas datu aizsardzības standartu.