Organizācijām Sportistiem Treneriem
godīgs sports - īsts sports

Latvijas Antidopinga birojs aicina sporta federācijas, sporta skolas un klubus vasaras laikā pievērst lielāku uzmanību izglītošanai par antidopinga jautājumiem, tādējādi  atbalstot sporta garu un palīdzot Latvijā nodrošināt tīru sporta vidi.  

Vēršam uzmanību, ka sākot ar 2021.gada 1.janvāri ir stājies spēkā jaunais Pasaules Antidopinga kodeksa (Kodekss) Izglītības Standarts (International Standart for Education, WADA), kas nosaka, ka izglītošana, kā viena no dopinga profilakses stratēģijām, kas uzsvērta Kodeksā, cenšas veicināt uzvedību, atbilstošu tīra sporta vērtībām un palīdz sportistiem un citām personām izvairīties no dopinga lietošanas. Galvenais Izglītības Standarta pamatprincips ir uzsvērt, ka sportista pirmajai pieredzei saskarsmē ar antidopingu jābūt saistībā ar izglītību, nevis uzaicinot uz dopinga kontroli.  Ar savlaicīgu izglītošanu  sportistam ir  lielākas  iespējas izvairīties no netīšas dopinga lietošanas, piemēram, no piesārņotajiem uztura bagātinātajiem vai bezrecepšu medikamentiem, kas var saturēt sportā aizliegtās vielas.

Atbilstoši Kodeksam un saistošajiem dokumentiem, t.sk Standartiem, sporta organizācijām ir pienākums izglītot un konsultēt sportistus, trenerus un sportistu atbalsta personālu par antidopinga politiku, kā arī ar antidopinga jomu saistītajiem jautājumiem un noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar Kodeksu.

Izglītojošie pasākumi tiek nodrošināti gan attālināti, gan klātienē ar nosacījumu, ja ir atļauts pulcēties, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus.

Ja rodas jebkādi jautājumi, neskaidrības par izglītības pasākumu organizēšanu un to nodrošināšanu, lūgums rakstīt uz e-pastu: ivans.saposnikovs@antidopings.gov.lv vai antidopings@antidopings.gov.lv