Organizācijām Sportistiem Treneriem
Izglītots pirms testēts

Latvijas Antidopinga birojs (LAB) vērš sporta organizāciju uzmanību uz nepieciešamību informēt savus biedrus (sportistus, trenerus, sportista atbalsta personas) par antidopinga noteikumiem, t.sk., jautājumiem, kas saistīti ar testēšanu, medikamentu pārbaudi, uztura bagātinātāju riskiem, kā arī sportista pienākumiem un atbildību.

Izglītība* sniedz mums iespēju veicināt pozitīvas vērtības un ētisku uzvedību, aizsargāt tīros sportistus un saglabāt sportisko garu. Tā ļauj mums sasniegt un ietekmēt plašu auditoriju, vairot zināšanas un sapratni, lai nodrošinātu tīru sportu. Būtiski, ka izglītība var mazināt netīša dopinga gadījumus, palielinot zināšanas un izpratni, samazināt tīšu antidopingu, mainot uzvedību, veicināt organizāciju pozitīvu reputāciju, mazināt skandālus valsts mērogā un sportā.

Vēršam uzmanību, ka Pasaules antidopinga programmā ir izstrādāts obligāts Izglītības starptautiskais standarts (Standarts) ar nolūku atbalstīt Pasaules Antidopinga kodeksā noteikto sporta garu un palīdzēt nodrošināt tīru sporta vidi. Tiek atzīts, ka lielākā daļa sportistu vēlas sacensties tīri, bez nolūka lietot aizliegtās vielas vai metodes un viņiem ir tiesības uz vienlīdzīgiem noteikumiem.

Saskaņā ar Kodeksa 20. panta 3. punkta 13. apakšpunktu, Standarts nosaka, ka  starptautiskā federācija pieprasa valstu federācijām īstenot izglītību sadarbībā ar attiecīgo valsts antidopinga organizāciju.

20.3.13. Plānot, īstenot, izvērtēt un veicināt izglītību dopinga apkarošanas jomā atbilstoši Standarta prasībām, tostarp pieprasīt, lai valstu federācijas, koordinējot savus pasākumus ar attiecīgo valsts antidopinga organizāciju, nodrošina izglītību dopinga apkarošanas jomā.

Mēs novērtējam mūsu sporta organizāciju daudzveidību, resursus un iespējas, tāpēc LAB aicina uz ciešāku sadarbību informēšanas un izglītības jautājumos, izmantojot iespēju pieaicināt LAB pārstāvi uz izglītojošu semināru vai lekciju. 

Sīkāk par izglītības iespējām Jūs varat uzzināt sazinoties ar LAB vai rakstot vecākajam ekspertam izglītības un informācijas jautājumos Ivanam Šapošņikovam.

*mācību process, lai ieaudzinātu vērtības un attīstītu uzvedību, kas veicina un sargā sporta garu, un lai nepieļautu tīšu vai netīšu dopinga lietošanu.

Ivans Šapošņikovs

Vecākais eksperts izglītības un informācijas jautājumos
ivans.saposnikovs [at] antidopings.gov.lv