Ārstiem Sportistiem Treneriem
Aktuālais par testēšanu sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem

18/03/2020

Viens no testēšanas programmas nolūkiem ir aizsargāt sportistu pamattiesības piedalīties sportā, kurā netiek lietotas sportā aizliegtās vielas, kā arī veicināt sportistu veselību. Tāpēc Latvijas Antidopinga birojs (Birojs) rūpīgi monitorē situāciju saistībā ar COVID-19 izraisītu saslimšanas izplatību, tai skaitā rūpīgi seko Pasaules Antidopinga aģentūras, Starptautiskās Olimpiskās komitejas,  norādījumiem un citu Antidopinga organizāciju praksei, lai identificētu tās dopinga kontroles, kas varētu būt pakļautas riskam. Ja sportists atrodas karantīnā, pašizolācijā vai nesen ir atgriezies no augsta riska COVID-19 izplatības teritorijas, sportista testēšana un dopinga kontroļu plāns tiek rūpīgi izvērtēts balstoties uz pieejamo informāciju.

Ja, sportists atrodas pārbaudāmo sportistu reģistrā (RTP) viņa pienākums arvien ir atzīmēt savu atrašanas vietu ADAMS. Vienlaikus aicinām informēt savu sporta federāciju un Biroju par Jūsu iespējamiem ierobežojumiem, kas saistīti ar COVID-19 saslimšanas riskiem.

Dopinga kontrolieru un sportistu veselība šobrīd ir prioritāte, Birojs ievēro Veselības ministrijas (VM), Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) ieteikumus attiecībā uz slimības riskiem, profilakses pasākumiem, kā arī dopinga kontroles procedūras drošību. Biroja personāls ir apmācīts, ievēro individuālas piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu savu un sportista drošību testēšanas laikā un savāktā dopinga kontroles parauga integritāti arī standarta dopinga kontroles procedūrās.

Birojs atjaunina visu nepieciešamo informāciju, seko līdz Latvijas Republikas valdības un Pasaules Antidopinga organizāciju ieteikumiem un attiecīgi pielāgo testēšanas plānu.

Birojs vērš uzmanību, ka patur tiesības jebkurā laikā veikt sportistu testēšanu, izslēdzot jebkuru infekciju slimību riskus.

Pēdējā raksta versija ir Piesardzības prasības dopinga kontroles procedūrā pandēmijas laikā.