Jauniešiem Sportistiem Treneriem
Informatīvais materiāls
18/06/2019 Birojs ir sagatavojis informatīvu materiālu, kas palīdzēs sportistiem un sporta darbiniekiem/ speciālistiem apzināt savu lomu un atbildību, ko nosaka Pasaules antidopinga kodeksa 21.pants. Ņemiet vērā šos sešus punktus, kas pasargās Jūs un sportistus no neapzinātiem antidopinga noteikumu pārkāpumiem. 


Sportista loma un atbildība


Atbalsta personāla loma un atbildība