Organizācijām Sportistiem Treneriem
Intervija ar Latvijas Antidopinga biroja direktoru Mārtiņu Dimantu
09/10/2019

Mārtiņš Dimants, sniedzot interviju Latvijas Radio sporta korespondentam Mārtiņam Kļaveniekam, uzver, ka ikvienam, kurš iesaistās sporta sacensībās, ir pienākums ievērot antidopinga noteikumus neatkarīgi no sacensību līmeņa. Godīgas spēles principi attiecas vienādi uz visiem dalībniekiem sportā.

Citējot rakstā teikto, ir svarīgi uzsvērt, ka "Godīgas spēles izpratnē profesionāļi un amatieri sportā nav nošķirami, tādēļ antidopinga prasības vienlīdz nopietni ir jāievēro gan profesionālu klubu nolīgtiem meistariem, gan tiem, kas uzskata, ka sporto tikai sava hobija līmenī".

Kā secināts no pētījumu centra SKDS veiktās aptaujas rezultātiem, lielākā daļa respondentu pauda pārliecību, ka sportam bērnos jāieaudzina godīgums un cieņa, vienlaikus krietni mazāks skaits aptaujāto piekrita apgalvojumam, ka sports šādas īpašības bērnos arī ieaudzina.

Ar pilno raksta tekstu un noklausīties interviju var šeit. 


Informatīvais materiāls