Jauniešiem Sportistiem Treneriem
Īsfilmas "Dopinga skartie" prezentācija

15/11/2019

Meklējot jaunas pieejas sabiedrības informēšanā par antidopinga jautājumiem, š.g.13.novembrī Latvijas Antidopinga birojs kopā  ar  režisoru Dāvidu Ernštreitu prezentēja īsfilmu “Dopinga skartie”.

Ar šo filmu Latvijas Antidopinga birojs vēlas uzsvērt to, ka dopings nav tikai sporta, tā ir visas sabiedrības problēma, kas slēpjas audzināšanā un sabiedrības nostājā par godīgumu un taisnīgumu ne tikai sportā, bet arī dzīvē.

Dopings ir tēma, par kuru atklāti jādiskutē gan sporta nozarē, gan arī plašā sabiedrības daļā kopumā. Latvijas Antidopinga biroja iniciatīva Patiess Sports iestājas par godīguma un vienlīdzības veicināšanu sportā, neviltotas konkurences uzturēšanu sportistu vidū, taisnīguma  principu  ievērošanu sacensību norises laikā un patiesām rūpēm par sportistu veselību.

Kāpēc Latvijas Antidopinga birojam ir jārunā par vērtībām sportā un sabiedrībā? Kā ir secinājusi Pasaules Antidopinga aģentūra, tieši uz šiem aspektiem balstīta izglītošana varētu palīdzēt cīņā ar dopingu sportā, vairojot sabiedrības labklājību un uzlabojot cilvēku attiecības kopumā. Ar īsfilmas starpniecību tika uzsvērts, ka nepietiekama uzmanība tiek veltīta ētikas principiem, kas ir pamats cīņā ar dopingu, vienlaikus  uzdodot jautājumu - uz ko tad pamatojas sportists, pieņemot lēmumu lietot aizliegto vielu? Kā parāda virkne pētījumu, sportisti starp galvenajiem faktoriem, kas attur no dopinga lietošanas min morāli, tikumību un sirdsapziņu. 

Pēc īsfilmas noskatīšanās notika diskusija ar filmas varoņiem, par to, cik svarīgi ir zināt par uztura bagātinātāju piesārņojuma risku, cik nozīmīgi, lai ikviena sporta veida federācija izglīto trenerus, sportistus un atbalsta personālu. Tika uzsvērts, ka tikai kopīgiem spēkiem, iestājoties par Godīgu spēli un Patiesu sportu, mēs varam cīnīties pret dopingu sportā un negodīgo rīcību sabiedrībā. 

Analizējot  tādas  sabiedrībai svarīgas nozares kā sabiedrības veselība, bērnu un jauniešu izglītība un sabiedrības informētība par sportā svarīgiem jautājumiem, Latvijā tika veikts reprezentatīvs pētījums - sabiedrības viedoklis par dopinga lietošanu sportā. Pētījuma ietvaros tika uzdots jautājums arī par vērtību attīstīšanu un audzināšanu sportā, tajā iegūtie rezultāti parāda lielu atšķirību starp fakultatīvajās sporta nodarbībās vēlamajām un iegūtajām vērtībām, kas nepārprotami liecina, ka skolotājiem, treneriem un pedagogiem šim jautājumam jāpievērš īpaša uzmanība. Mēs uzskatām, ka sports var bagātināt mūsu jauniešu dzīvi. Tas var viņiem palīdzēt veidot prasmes un raksturu, kas nodrošinās ilgstošus panākumus, lai viņi būtu mūsu nākotnes līderi. Kā liecina pētījuma dati, 92% respondentu (n=1525) uzskata, ka sportam ir jābūt daļai no bērnu un jauniešu audzināšanas programmas, šī  iemesla  pēc pasākums pulcēja Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas pārstāvjus, kā politikas plānotājus, savukārt no augstākajām  mācību iestādēm īsfilmas prezentāciju apmeklēja Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskais personāls, kā  arī Rīgas tehniskās  universitātes  par  sportu atbildīgās amatpersonas.

Pasākuma laikā Latvijas Frisbija federācijas viceprezidents Emīls Elksnītis un valdes locekle Linda Gulbe pasniedza Latvijas Antidopinga  birojam ar Patiesa Sporta vēstījumu apdrukātu disku, kas ticis izmantots vienā no oficiālajām spēlēm Latvijas sacensību posmā.  

Ir pienācis īstais laiks mainīt priekšstatus un dot priekšroku uz vērtībām balstītai sportistu izglītošanai.


Žurnālist D. Āzens un LBSF viceprezidents, Sarajevas Olimpisko spēļu bronzas medaļas ieguvējs Z. Ekmanis


Latvijas Antidopinga biroja direktors M.Dimants


Režisors D.Ernštreits


Īsfilmas varoņi A.Šutovs, R.Narme un A.Nazarenko


LAB izglītības eksperts I.Šapošņikovs


Latvijas Frisbija federācijas viceprezidents E. Elksnītis un valdes locekle L. Gulbe pasniedz Patiess Sports īpašo disku


Latvijas Antidopinga biroja kolektīvs kopā ar Veselības ministrijas kolēģiem