Jauniešiem Sportistiem Treneriem
Kā notiek ārpussacensību dopinga kontroles procedūra?

Noskaties video un atceries svarīgus dopinga kontroles posmus, kas šobrīd arī ietver papildus drošības pasākumus - individuālus aizsardzības līdzekļus gan sportistam, gan dopinga kontrolierim, roku higiēnu, virsmu dezinfekciju un divu metru distances ievērošanu.

1. Uzaicinājums uz dopinga kontroli;
2. Došanās uz dopinga kontroles staciju un personas apliecības uzrādīšana;
3. Urīna parauga savākšanas trauka izvēle;
4. Urīna parauga nodošana kontroliera vai asistenta klātbūtnē;
5. Pudelīšu izvēle un numuru salīdzināšana;
6. Urīna parauga sadalīšana (A - 60ml, B - 30ml);
7. Urīna īpatnējā svara noteikšana;
8. Pudelīšu aizvēršana;
9. Dopinga kontroles anketas aizpildīšana;
10. Lietoto medikamentu uzskaite un anketas parakstīšana.

Kā notiek ārpussacensību dopinga kontrole