Organizācijām Sportistiem Treneriem
tiesību akts

Viens no Pasaules Antidopinga kodeksa (Kodekss) un Pasaules Antidopinga programmas izveides uzdevumiem ir aizsargāt sportistu pamattiesības piedalīties sporta sacensībās, kurās netiek lietots dopings, tādā veidā veicinot un aizsargājot sportistu veselību, nodrošinot godīgumu un vienlīdzību.

Lai veicinātu sportu bez dopinga, ir svarīgi nodrošināt sportistu tiesības, panākt, lai viņi tās apzinātos un pielietotu. Skaidri formulētas sportistu antidopinga tiesības vienuviet var lasīt Sportistu antidopinga tiesību aktā. Vienlaikus sportistu tiesības ir noteiktas Kodeksā un starptautiskajos standartos.

Aicinām sportistus, trenerus un sportista atbalsta personālu iepazīties ar vitāli svarīgu dokumentu, lai zināt, aizsargāt un veicināt sportistu tiesības.