Organizācijām Sportistiem Treneriem
Sports VAR

Latvijas Antidopinga biroja mērķis vienmēr ir bijis veidot izglītotu, atvērtu un tālredzīgu sabiedrību sporta jautājumos. Birojs pievērš uzmanību ne vien sabiedrībā bieži apspriestiem tematiem, bet arī tādiem, kas bieži vien paliek bez plašas ievērības, bet ir ne mazāk nozīmīgi, lai pilnveidotu Latvijas sporta izaugsmi.

Tāpēc esam patiesi gandarīti, ka šajā ceļā esam atraduši domubiedrus- konferences “Sports VAR” organizatoru komandu. “Sports VAR” komanda  iestājas par labāku sabiedrību Latvijā, kuras pamatā ir arī izglītoti, tālredzīgi sportisti un treneri, kas spējīgi motivēt un virzīt ne vien profesionālo, bet arī individuālo izaugsmi, galvenokārt, uzmanības centrā liekot cilvēku. Nebaidoties runāt par tematiem, kurus citiem nav bijusi vēlme aktualizēt. Tikai iekļaujot sāpīgos jautājumus ikdienas kārtībā, mēs spējam kopīgi meklēt risinājumus.

Izglītota sabiedrība spēj pārvarēt izaicinājumus un attīstīties. Lai to panāktu, katram no mums ir jāsāk ar mazajām lietām, lai kopā varam iekustināt nozīmīgos jautājumus.

Šogad “Sports VAR” konference veltīta aktuālām tēmām - iekšējie izaicinājumi, kā treneris spēj veidot pozitīvu attieksmi pret sportu un kāda loma tajā ir vecākiem, lai katra no iesaistītajām pusēm sniedz nepieciešamo atbalstu, nevis pretēji - kavē izaugsmi.

Konference “Sports VAR” jau 4. novembrī, tiešsaistē, reģistrācija šeit.