Organizācijām Sportistiem Treneriem
Starptautiskā konference par dopingu fitnesā un sabiedrības veselību
31/10/2019

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Antidopinga biroja direktora vietnieks Alekss Ūpis un eksperts izglītības jautājumos Ivans Šapošņikovs piedalījās Starptautiskajā konferencē “Dopings fitnesā un sabiedrības veselība “/Fitness Doping &Public Health/, kuras laikā dalībnieki tika informēti par jauniem pētījumiem šajā jomā, kā arī valstis apmainījās ar savu pieredzi par dažādām profilakses programmām.

Pašlaik Eiropas valstis īpašu uzmanību pievērš veselīgam dzīvesveidam, veicinot sabiedrības iesaistīšanu fiziskajās aktivitātes, izvēloties sabalansētu uzturu utt.

Apaļā galda diskusiju laikā dalībnieki apsprieda jautājumus par dopingu fitnesā, uzsverot, ka, pamatojoties  uz  veiktajiem  pētījumiem,  tā ir būtiska sabiedrības veselības problēma, kā  arī  to, kas  būtu jādara, lai novērstu dopinga vielu izplatību fitnesa industrijā.

Balstoties uz medicīniskajiem pētījumiem svarīgi izprast, kādas veselības konsekvences izraisa šo sportā aizliegto vielu ļaunprātīga izmantošana iedomātos estētiskos nolūkos, kas savukārt rada ievērojamas izmaksas veselības aprūpes sistēmai.

Viens no risinājumiem ir visas sabiedrības un fitnesa biznesā iesaistīto pušu sociālā atbildība un vēlme mazināt šo problēmu, kurai nav nekā kopīga ar sportiskā snieguma uzlabošanu, kā arī ar pašu sportu.

Svarīgi, lai arī fitnesa jomas pārstāvji,  ne  tikai  domātu par biznesa attīstību, bet  izjustu atbildību visas sabiedrības priekšā veselīga dzīvesveida popularizēšanā.

Jautājumu nenoliedzami ir daudz, to risināšanai ir nepieciešama arī politiskā griba un valsts, pašvaldību atbalsts, tādējādi visiem kopā meklējot šīs aktuālās problēmas risinājumu.


Latvijas Antidopinga biroja direktora vietnieks A.Ūpis un eksperts izglītības jautājumos I.Šapošņikovs kopā ar Dānijas Antidopinga organizācijas vadītāju Michael Ask