Organizācijām Sportistiem Treneriem
Aizliegto vielu un metožu saraksts

Kā ierasts, septembra beigās WADA publicē atjauninātu Aizliegto vielu metožu sarakstu, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Sarakstu, pēc plašas apspriešanās ar visiem sportā iesaistītajiem, ko veicina un koordinē WADA, pārskata ne retāk kā reizi gadā.

Saraksts ir viens no astoņiem starptautiskajiem standartiem, kas ir obligāti jāievēro visiem Pasaules Antidopinga kodeksa parakstītājiem (nacionālajām antidopinga organizācijām, olimpiskajām komitejām, starptautiskajām sporta veidu federācijām u.c.). Tajā ir norādīts, kādas vielas un metodes ir aizliegtas gan sacensību laikā, gan ārpus tām, un kuras vielas ir aizliegtas konkrētos sporta veidos.

Visas nozīmīgākās izmaiņas, kas būs spēkā no 2023. gada, angļu valodā ir izklāstītas 2023. gada galveno izmaiņu kopsavilkumā un paskaidrojošajās piezīmēs (2023 Summary of Major Modifications and Explanatory Notes).

Būtiskākas izmaiņas, kas tiek izziņotas laicīgi, skar tramadola (Tramadoli hydrochloridum) iekļaušanu sportā aizliegto vielu sarakstā, no 2024. gada 1. janvāra. Tramadols (S7. klase - narkotiskās vielas) jau vairākus gadus ir bijis WADA uzraudzības programmā, kas liecina par ievērojamu tā lietošanu sportā, tostarp riteņbraukšanā, regbijā un futbolā. Tramadola ļaunprātīga izmantošana rada devas atkarīgu fizisko atkarību. Tramadola aprite vairākās valstīs tiek stingri kontrolēta un pastiprināti uzmanīta, jo tas, kā narkotisks līdzeklis, var izraisīt opiātu atkarību un tā pārdozēšanas riski ir augsti. WADA finansētie pētījumi ir apstiprinājuši tramadola potenciālu uzlabot fizisko sniegumu sportā.

Lai vielu vai metodi iekļautu Aizliegto vielu un metožu sarakstā, tai jāatbilst vismaz diviem no trim kritērijiem:

  1. Viela vai metode var uzlabot vai uzlabo sportisko sniegumu;
  2. Rada reālus vai potenciālus draudus sportista veselībai;
  3. Pretrunā Kodeksa ievadā aprakstītajam sportiskajam garam.

Neatkarīgi no šiem trim kritērijiem, vai viela vai metode var tikt iekļauta Aizliegto vielu un metožu sarakstā, ja tā maskē citu aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu lietošanu.

Lai rūpīgi un plaši informētu par noteikumu izmaiņām un atvēlētu pietiekami daudz laika informācijai un izglītošanai, WADA izpildkomiteja ir nolēmusi tramadolu iekļaut Aizliegto vielu un metožu sarakstā no 2024. gada 1. janvāra. Iekļaušana gadu vēlāk ļaus sportistiem un medicīnas personālam labāk sagatavoties pārmaiņām, laboratorijām atjaunināt pārbaužu procedūras, bet sporta iestādēm izstrādāt izglītības līdzekļus.

Stingras atbildības princips nosaka, ka sportisti ir atbildīgi par visām aizliegtajām vielām, kuras viņi lieto vai mēģina lietot, vai kuras ir atrodamas viņu ķermenī, neatkarīgi no tā, kā viela tur nonāca un vai sportistam bija nodoms krāpties. Sportista palīgpersonāls arī ir atbildīgs par antidopinga noteikumu pārkāpumiem, ja tiek konstatēta līdzdalība antidopinga noteikumu pārkāpumā. Līdz ar to, ja rodas šaubas par vielas vai metodes statusu, svarīgi sazināties ar attiecīgajām antidopinga organizācijām (Starptautisko federāciju vai nacionālo antidopinga organizāciju), lai saņemtu padomu par medikamentiem vai terapeitiskās lietošanas atļauju.

Atgādinām, ja sportistam ir nepieciešams lietot medikamentu, kas iekļauts aizliegto vielu un metožu sarakstā, tad nepieciešams pieteikties terapeitiskās lietošanas atļaujai (TLA), – nacionālā līmeņa sportistiem Latvijas Antidopinga birojā, savukārt starptautiskā līmeņa sportistiem savā starptautiskajā sporta veida federācijā.

Aizliegto vielu un metožu saraksts angļu valodā tiek publicēts vismaz trīs mēnešus pirms tā stāšanās spēkā, lai sportisti, sportista palīgpersonāls (sporta darbinieki), un citas ieinteresētās personas varētu iepazīties ar veiktajām izmaiņām. Šobrīd 2023. gada Aizliegto vielu un metožu saraksts pieejams angļu un franču valodās, bet tiklīdz Valsts valodas centrs būs veicis tulkojumu latviešu valodā, Latvijas Antidopinga birojs informēs sporta sabiedrību par saraksta pieejamību latviešu valodā.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Latvijas Antidopinga biroju, rakstot (antidopings@antidopings.gov.lv) vai zvanot mums (+371 27839800).