Informācija presei Sportistiem Treneriem
LAB raksts

Ciņa pret dopingu ir vērsta uz to, lai aizsargātu gan sportistu, gan sabiedrības pamattiesības piedalīties un skatīties tādu sportu, kurā netiek lietotas sportā aizliegtās vielas. Tāpēc, izglītojot sportistus un sporta darbiniekus, ir svarīgi stāstīt par legālām alternatīvām kā uzlabot sportisko sniegumu. Šis alternatīvas varētu nosaukt par sportisko rezultātu ietekmējošiem faktoriem, kuros lielu lomu spēlē vecāki, to atklāta saruna ar treneriem un bērniem.

Rakstā netiks runāts par biomedicīniskām blakusparādībām, kas varētu rasties, lietojot sportā aizliegto vielu sarakstā minētās vielas medicīniskos nolūkos, bet uzsvars likts uz iespējamām fiziskām pazīmēm un simptomiem, kā arī lietošanas riska faktoriem. 

Pilns raksts, kas publicēts Latvijas Ārstu biedrības veselības žurnālā ārsts.lv  ir pievienots pielikumā zemāk.