Aizliegto vielu un metožu saraksts 2024 gads

Kā ierasts, septembra beigās Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA) publicē atjauninātu 2024.gada Aizliegto vielu metožu sarakstu (Saraksts), kas stāsies spēkā ar 2024. gada 1. janvāri. Sarakstu, pēc plašas apspriešanās ar visiem sportā iesaistītajiem, ko veicina un koordinē WADA, pārskata ne retāk kā reizi gadā. Saraksts ir viens no astoņiem starptautiskajiem standartiem, kas ir obligāti jāievēro visiem Pasaules Antidopinga kodeksa parakstītājiem (nacionālajām antidopinga organizācijām, olimpiskajām komitejām, starptautiskajām sporta veidu federācijām u.c.). Tajā ir norādīts, kādas vielas un metodes ir aizliegtas gan sacensību laikā, gan ārpus tām, un kuras vielas ir aizliegtas konkrētos sporta veidos. 

Visas nozīmīgākās izmaiņas, kas būs spēkā no 2024. gada, tostarp īpašu informāciju par tramadola iekļaušanu, angļu valodā ir izklāstītas 2024. gada būtiskāko izmaiņu kopsavilkumā un skaidrojošajās piezīmēs (2024 Summary of Major Modifications and Explanatory Notes), kas tulkots latviešu valodā. 

Būtiskākas izmaiņas, kas tiek izziņotas, skar tramadola (Tramadoli hydrochloridum) iekļaušanu sportā aizliegto vielu sarakstā, no 2024. gada 1. janvāra.

Atgādinām, ja sportistam ir nepieciešams lietot medikamentu, kas iekļauts aizliegto vielu un metožu sarakstā, tad nepieciešams pieteikties terapeitiskās lietošanas atļaujai (TLA), – nacionālā līmeņa sportistiem Latvijas Antidopinga birojā, savukārt starptautiskā līmeņa sportistiem savā starptautiskajā sporta veida federācijā. 

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Pasaules Antidopinga kodekss nosaka stingras atbildības principu to, ka sportisti ir atbildīgi par visām aizliegtajām vielām, kuras viņi lieto vai mēģina lietot, vai kuras ir atrodamas viņu ķermenī, neatkarīgi no tā, kā viela tur nonāca un vai sportistam bija nodoms krāpties. Sportista palīgpersonāls arī ir atbildīgs par antidopinga noteikumu pārkāpumiem, ja tiek konstatēta līdzdalība antidopinga noteikumu pārkāpumā. Līdz ar to, ja rodas šaubas par vielas vai metodes statusu, svarīgi sazināties ar attiecīgajām antidopinga organizācijām (starptautisko federāciju vai nacionālo antidopinga organizāciju), lai saņemtu padomu par medikamentiem vai terapeitiskās lietošanas atļauju.