Grozījumi sporta likumā

Publiskai apspriešanai līdz š.g. 12. martam nodoti grozījumi likumprojektā “Sporta likums” (Likumprojekts).

Likumprojekts ir izstrādāts balstoties uz 2021.gada Pasaules Antidopinga kodeksā (Kodekss) minētajām prasībām, kā arī saņemtajiem ieteikumiem no Pasaules Antidopinga aģentūras (Aģentūra) par nepieciešamo grozījumu veikšanu Latvijas normatīvajos aktos, lai nodrošinātu 2021.gada Kodeksa pārņemšanu nacionālajā likumdošanā.

Grozījumus nepieciešams veikt, lai Aģentūra atzītu Latvijā pieņemto regulējumu un antidopinga sistēmu par atbilstošu 2021.gada Kodeksa prasībām. Vienlaikus veicot Likumprojektā iekļautos grozījumus detalizētāk tiks regulēti jautājumi, kas skar Latvijas Antidopinga biroja kompetenci un deleģējumu, dažādu antidopinga pārkāpumu izmeklēšanā un novēršanā iesaistīto komisiju deleģējumu un darbību, u.c. jautājumus, kas noteikti 2021.gada Kodeksā un ir jāpārņem nacionālajā regulējumā.

Priekšlikumus par likumprojektu, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi), iespējams sniegt līdz 2021. gada 12. martam uz e-pastu: Sanita.Lazdina@vm.gov.lv, vai pa pastu uz adresi: Veselības ministrija, Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, Latvija.

Avots: Veselības ministrija