Terapeitiskās lietošanas atļaujas pieteikumā ir septiņas sadaļas, no kurām sportists aizpilda 1., 2., 3. un 7., bet sportista ārsts aizpilda 4., 5., un 6. sadaļu. Anketa ir jāaizpilda ar lielajiem burtiem vai mašīnrakstā. Nesalasāmas vai nepilnīgi aizpildītas anketas tiks nodotas atpakaļ papildināšanai un atkārtotai iesniegšanai.

Pieteikuma anketai ir jāpievieno medicīniskā informācija, kas apstiprina sportistam noteikto diagnozi.

Pieteikuma anketu un medicīnisko informāciju varat vai nu nosūtīt pa pastu vai nogādāt personīgi Latvijas Antidopinga birojā.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu anketu un medicīnisko dokumentāciju varat iesūtīt arī elektroniski, nosūtot to ekspertam terapeitiskās lietošanas un medikamentu jautājumos Jēkabam Balodim (jekabs.balodis@antidopings.gov.lv), vai arī iesniegt to Antidopinga administrēšanas un pārvaldības sistēmā (ADAMS), ja Jums ir izveidots ADAMS lietotāja konts.

Jēkabs Balodis

Eksperts terapeitiskās lietošanas un medikamentu jautājumos
jekabs.balodis [at] antidopings.gov.lv