Terapeitiskās lietošanas atļaujas pieteikumā ir septiņas sadaļas, no kurām sportists aizpilda 1., 5., 6. un 7., bet sportista ārsts aizpilda 2., 3., un 4. sadaļu. Anketa ir jāaizpilda ar lielajiem burtiem vai mašīnrakstā. Nesalasāmas vai nepilnīgi aizpildītas anketas tiks nodotas atpakaļ papildināšanai un atkārtotai iesniegšanai.

Pieteikuma anketai ir jāpievieno medicīniskā informācija, kas apstiprina sportistam noteikto diagnozi.

Pieteikuma anketu un medicīnisko informāciju varat vai nu nosūtīt pa pastu vai nogādāt personīgi Latvijas Antidopinga birojā.
Elektroniski parakstītu anketu varat arī nosūtīt, izmantojot e-pastu, uz adresi  jekabs.balodis@antidopings.gov.lv .