ziņošanas platforma un LAB

Latvijas Antidopinga birojs sadarbībā ar whistleblower software ieviesis anonīmu un konfidenciālu ziņošanas platformu, kas nodrošina jebkuram anonīmi un konfidenciāli ziņot Latvijas Antidopinga birojam par Jūsu rīcībā esošu informāciju, kura norāda uz iespējama antidopinga noteikumu pārkāpuma izdarīšanu, kā arī citiem pārkāpumiem, kas iespējams apdraud godīgas spēles principus. Piekļūt ziņošanas portālam ir iespējams izmantojot https://whistleblowersoftware.com/secure/zinolatvijasantidopingabirojam saiti. 

Pēc ziņojuma iesniegšanas noteikti saglabājiet kodu, kas būs nepieciešams, lai Jūs piekļūtu anonīmai sarakstei ar Latvijas Antidopinga biroju un varētu sniegt atbildes uz papildus jautājumiem.

ziņošanas platforma

 

 

 

Pirms ziņojuma iesniegšanas aicinām zemāk iepazīties ar ziņošanas kārtību, kā arī jebkādu jautājumu gadījumā sazināties ar mums.